jasen1.php
Valikko
Mikao-Usuin Reiki ry

On vain yksi uskonto,
vaikka siitä on sata versiota.
- G.B. Shaw


Kuvannut Lissu Kaivolehto

Tervetuloa jäseneksi
alati kasvavaan reikiporukkaan!

Yhdistyksemme jäsentiedote
postitetaan kaikille jäsenille 4 kertaa vuodessa.

Kirjojen ystäville olemme saaneet jäsenille
Kirjakauppa Aatmasta 15 % alennuksen normaalihintaisista kirjoista.
Aatmasta löytyy kirjoja moneen lähtöön, etenkin niille jotka ovat kiinnostuneita vaihtoehto-hoidoista.

Yhdistys järjestää erilaisia luentotilaisuuksia ja hoitopäiviä.
Näihin osallistuminen on jäsenille ilmaista.
Yhdeksi tärkeimmistä eduista luen kuitenkin
yhdistyksen Japanin yhteydet,
joista tarkemmin muualla sivustollamme.
Tarkoituksemme on kuitenkin olla viemässä eteenpäin
sitä alkuperäistä reikiä ilman tämän päivän tulisia mausteita.

Jäsenmaksumme on 25 euroa / vuosi.
Sen voi maksaa suoraan yhdistyksen tilille:
OP JÄMSÄ
IBAN:FI89 5091 0320 0312 13.
BIC: OKOYFIHH

Kun maksat jäsenmaksusi, kirjoita osoitetietosi huomiokenttään.
Lähetä osoitteesi minulle myös sähköpostilla:
s_tarja@hotmail.com
Jos syystä tai toisesta haluat erota yhdistyksestä,
ilmoita asiasta minulle, jotta jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla.

Reikiterveisin
Tarja Sarjanen, JäsensihteeriMikao Usuin Reiki ry:n
reikihoitajan ja opettajan
eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet kertovat reikiopettajille ja reikihoitajille mihin heidän reikihoitoja tehdessään toivotaan sitoutuvan. Lisäksi eettiset ohjeet kertovat yhdistyksen ulkopuolisille siitä, että Mikao Usuin Reiki ry haluaa tehdä parhaansa pitääkseen reikiopetuksen mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan ja mahdollisimman helposti kaikkien apua tarvitsevien saatavilla.

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata reikihoitajan työtä hänen hoitaessaan asiakkaita, sekä tukea eettistä päätöksentekoa hoitotyössä. Ohjeet ilmaisevat reikihoitajalle, muille erilaisten vaihtoehtohoitojen parissa työskenteleville sekä muulle väestölle reikihoidon keskeiset periaatteet. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta reikihoitoon ja reikihoitajan työhön.

1

Reikihoitaja kunnioittaa Mikao Usuin perintöä, Mikao Usuin opettaman reikin oppi-isiä ja äitejä, ja vie tietoa reikistä eteenpäin mahdollisimman puhtaana siihen kuulumattomista vaikutteista.

2

Reikihoitaja/opettaja toimii yhteistyössä Mikao Usuin Reiki ry:n kanssa ja noudattaa yhdistyksen periaatteita muun muassa reikikurssien minimipituudesta sekä oppilaiden oikeudesta kerrata reikikursseja maksutta.

3

Reikihoitaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Hän arvostaa muiden ammattilaisten ammattitaitoa eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.

4

Reikihoitaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.

5

Reikihoitaja hoitaa jokaista asiakasta parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja Mikao Usuin Reiki ry:n ylläpitämiä oppeja noudattaen. Asiakkaan hoitoon pääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai muu vastaava tekijä.

6

Reikihoitajan ja asiakkaan välinen hoitosuhde on aina luottamuksellinen. Reikihoitaja ei saa käyttää asiakastaan hyväksi taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muulla tavoin.

7

Reikihoitajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimellä mainiten hoidossa olleen henkilön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen ole kirjallisesti antanut siihen suostumustaan.

8

Reikihoitaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä reikihoitajan työssä ovat ajan ja tilan antaminen hoidettavalle.

9

Reikihoitaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin on osa hoitotyötä.

10

Reikihoitaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti. Hänen tulee tunnistaa oma osaamisensa ja pätevyytensä sekä niiden asettamat rajoitukset, ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.